Vår løsning

Hva er IT-avdelingens oppgave?

En god IT-avdeling har primært to hovedoppgaver:

1. Drift og support med moderne egenskaper

Oppgave nummer en er å holde IT-infrastruktur stabil og sikker samt hjelpe sluttbrukerne på en rask og effektiv måte (kvalitetsmessig drift og support)

Man skal forvente noen egenskaper i en moderne IT-infrastruktur:

 • Tilgjengelighet (availability) - du skal kunne jobbe fra hvor du vil, når du vil og fra hva du vil (Mobility - BYOD) - systemet skal være tilgjengelig hele tiden
 • Høy grad av fleksibilitet - du skal kunne kjøre de programmene du ønsker uten at IT-funksjonen skal gi deg begrensninger. Vil du teste nye muligheter skal du kunne “skru på” nye applikasjoner slik du også er vant til på din mobiltelefon
 • Du skal forvente en god og rask ytelse (performance) - vi lever i en ny tid og opplevelsen på IT skal være god og oppleves moderne
 • Du skal ha grunn til å føle at sikkerheten (security) er ivaretatt - Antivirus, antispam, patching, VPN, brannmur og autentisering etc. - alt må på plass slik at helheten er ivaretatt
 • Kapasitet og utnyttelse må måles kontinuerlig slik at løsningen er dimensjonert riktig (capacity planning)

Alt dette skal du forvente som basisegenskaper i din IT-infrastruktur. Vi bruker samme standardiserte verktøy på tvers av kundemassen vår og har gode dokumenterte rutiner for hvordan vi skal ta hånd om teknisk drift og support. Supportavdelingen vår tar i mot saker på telefon, mail og via en egen app. Responstiden på telefon er i snitt mindre enn 15 sekunder.

Du skal forvente rask, effektiv og hyggelig support når du er kunde av CAP10.

2. Bidra til digital utvikling i selskapet

Oppgave nummer 2 er å sørge for at IT gir god støtte til kjernevirksomheten og delta i den digitale utvikling i selskapet

I tillegg til drift og support er det viktig at din IT-løsning legger til rette for at du kommer deg videre og kan benytte IT som en ytterligere støttefunksjon for din kjernevirksomhet. Alle snakker om digitalisering, men vi kan hjelpe deg med å løfte ord og diffuse tanker til praktiske løsninger.

Eksempler på ting vi kan snakke om:

 • Automatisering av definerte rutiner (scripting)
 • Søk i ustrukturerte data (bilde, video)
 • Datainnsamling, visualisering av data, analyse av data - act on data
 • AI/ML - du har dataene, men får du satt de i kontekst?
 • Virtuelle møter skal legge til rette for smidig og kreativt samarbeide (Hangouts Meet HW og Google Jamboard)
 • Benytte API, lagring i cloud, distribuerte blockchain eller ressurser fra andre plattformer og realisere ønsket funksjonalitet på en enklere måte
 • Digitale skilt - visuell bevisstgjøring mot kunder eller ansatte
 • Hva er din tanke om digital støtte for kjernevirksomheten?

Det finnes en lang rekke området vi kan snakke med deg om. Digitalisering starter med riktig valg av IT-infrastruktur og med oss som partner kan vi peke ut retning og starte arbeidet med å videreutvikle arbeidsprosessene. Rett og slett sørge for at IT gir mer og koster mindre.

Lokalt ansvar

Vår løsning tar også hånd om det lokale nettverket og utstyret som kjører der hvor brukerne sitter. Er du kunde av oss skal du slippe å forholde deg til andre leverandører for å ivareta din IT.

Vi leverer også utstyr og sørger for rådgivning, innkjøp og logistikk når våre kunder trenger noe nytt.


Google Workspace

CAP10 er Google Partner og eksperter på Google Workspace. Våre medarbeidere er sertifiserte, og vi har levert Google Workspace til en lang rekke kunder. Vi har også et standard kurs som gjør at man kommer raskt i gang og senker terskelen for å ta i bruk ny teknologi og oppnå nye muligheter. Snakk med oss om Google Workspace og Chrome og få et bilde av hva vår løsning kan løse.

Selvfølgelig leverer vi også teknologi fra Microsoft. Mange er helt avhengig av sin Office-pakke og ønsker kanskje også både epost og kalender i Outlook. Vi mener det er fornuftig å trekke det beste ut av flere teknologier slik at helheten harmonerer med det brukerne har behov for.

Ta kontakt med oss

En typisk utvikling i dag er at brukerne tar saken i egne hender og registrerer seg på forskjellige skytjenester. Dette skaper subkulturer og gjør at bedriften mister oversikt og kontroll. Er det tid for å ta grep og rydde opp? På tide å standardisere og ta et digitalt step fremover?

Den neste generasjon IT i din bedrift kan starte med en prat med oss. Det er gratis, uforpliktende og starten på noe verdifullt for deg og din bedrift.

Ta kontakt

Det er gratis, uforpliktende og kan være starten på noe verdifullt for deg og din bedrift

Salg

salg@cap10.no
Akersgata 7, 0158 Oslo

Support

21 08 79 00
Tast #2
support@cap10.no
Last ned fjernstyring
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.